Žalos rizikos apsauga

Nuo kokių rizikų gausiu apsaugą?

Kompensuojame sugadinimų nuostolius specialios paskirties technikai, atsiradusius dėl šių rizikų:
• autoįvykiai, taip pat susidūrimai automobilių aikštelėse ir kitose nuo kelių atskirtose vietose;
• ugnies rizika, žaibas, sprogimas, pilotuojamų skraidymo aparatų ar jų dalių užkritimas;
• audros, krušos, potvynio poveikis;
• trečiųjų asmenų neteisėti veiksmai (sprogdinimas, deginimas, vandalizmas ir pan.);
• stiklo dūžis;
• kiti savaeigės technikos sugadinimai išskyrus įvykius, draudimo taisyklėse nurodytus kaip nedraudžiamuosius.

Taisyklės ir informacinis dokumentas